പശു ദൈവം തന്നെ; കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേഷ് ജിഗജിനഗി…

പശു ദൈവം തന്നെ; കശാപ്പ് നിയന്ത്രണം പിൻവലിക്കില്ല: കേന്ദ്രമന്ത്രി രമേഷ് ജിഗജിനഗി...

പശു നമ്മുടെ ദൈവമാണെന്നും കേരളമല്ല, ഏതു സംസ്ഥാനം എതിർത്താലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കശാപ്പു നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി രമേഷ് ചന്ദ്രപ്പ ജിഗജിനഗി. കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കശാപ്പു നിയന്ത്രണത്തെച്ചൊല്ലി പ്രതിഷേധങ്ങളില്ല. പശുവിനെ ദൈവികമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കടമയാണ്–എൻഡിഎ സർക്കാർ മൂന്നു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ പര്യടനത്തിനെത്തിയ രമേഷ് ജിഗജിനഗി പറഞ്ഞു.