ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി സെമിയിൽ

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫി സെമിയിൽ

ഏകദിനത്തിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ ടീമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എട്ടു വിക്കറ്റിന് തകർത്ത് ഇന്ത്യ ചാംപ്യൻസ് ട്രോഫ…